Fortrolighetserklæring

For at du skal kunne bruke tjenesten MachineryZone under full tillit, beskriver denne fortrolighetserklæringen for personlige opplysninger reglene og betingelsene som gjelder når MB Diffusion samer inn, behandler og beskytter dine personopplysninger.

I -Type data som samles inn


 • Dataene som du oppgir

  Hvorvidt dataene er obligatoriske eller frivillige, angis med en stjerne ved innsamlingen.

  Opprettelse av konto

  Når du oppretter en konto på MachineryZone, må du angi følgende opplysninger: land, aktivitet, tiltaleform, etternavn, fornavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer.

  Du kan også velge å angi følgende: fødselsdato, bilde, yrke.

  Hvis du kjøper kreditter fra din konto, må du også angi betalingsopplysninger (bankkortnummer) som bare kan leses av vår betalingspartner i rammen av sikkerhetsnormen kalt .«PCI-DSS» (Payment Card Industry Data Security Standard). Vår partner, som handler i egenskap av underleverandør, har tilgang til personopplysningene som er strengt nødvendige for å utføre sine tjenester, men har ikke lov til å bruke dem til andre formål. I tillegg skal partnerne behandle disse personopplysningene i full overensstemmelse med disse personvernreglene og personvernlovgivningen.

  Innsending av annonse

  Når du legger ut en annonse på MachineryZone, må du angi følgende opplysninger: land, aktivitet, tiltaleform, etternavn, fornavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer. Du må også angi dine betalingsopplysninger (bankkortnummer) for betaling av dine annonseutgifter og publiseringsalternativer, som kun er tilgjengelige for vår betalingsleverandør som handler i egenskap av underleverandør.

  Svar på en annonse

  Når du svarer på en annonse, må du oppgi etternavn, e-postadresse, telefonnummer og land. Hvis du svarer på et jobbtilbud, kan du importere din CV.

  Geolokalisert søk

  Ved å bruke funksjonen “Alt utstyr i nærheten av meg" på velkomstsiden på vårt nettsted godtar du å oppgi dine geolokaliseringsdata til oss slik at vi kan svare på ditt søk på utstyr i nærheten.

  Kontakt kundeservice eller signalisering

  Når du tar kontakt med vår kundeservice, må du oppgi etternavn, aktivitet, land, e-postadresse og telefonnummer. Du kan også oppgi personlige opplysninger i meldingsemnet eller i meldingsteksten.
  Når du signaliserer en annonse, må du oppgi e-postadresse og fylle ut kommentarfeltet.

  Transporttjeneste:

  Når du legger ut en anbudskonkurranse for å motta pristilbud fra våre partnere som er spesialisert i transport, må du oppgi etternavn, fornavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og avgangs- og ankomststed for transporten. Disse opplysningene overføres til våre partnere som er spesialisert innen transport slik at de setter opp et pristilbud og besvarer din forespørsel om informasjon.

  Ekspertvurderingstjeneste:

  Når du ber om en ekspertvurdering av ditt utstyr, må du oppgi etternavn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse. Disse opplysningene blir overført til vår partner Peritia Services, som da vil kunne besvare din forespørsel om ekspertvurdering.

  Finansieringstjeneste:

  Når du sender inn en forespørsel om finansiering av utstyr, må du oppgi etternavn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer og postadresse. Disse opplysningene overføres til vår partner Crédit Agricole som følger opp din forespørsel om kontakt og sender deg et tilpasset finansieringstilbud.

 • Dataene som vi samler inn automatisk når du bruker våre tjenester

  Vi lagrer bruksdataene når du får tilgang til våre tjenester (eller bruker dem uansett måte), hvilket innbefatter vårt nettsted og våre applikasjoner, blant annet når du utfører et søk og når du svarer på eller legger ut annonser. Vi utfører bl.a. bruksmålinger, vi måler f.eks. antallet sider som vises, samt aktiviteten til besøkende på nettstedet og hvor ofte de kommer tilbake dit. Vi bruker påloggingsopplysninger og informasjonskapsler samt din IP-adresse til å identifisere deg og registrere din aktivitet.

  Vi kan også samle inn tekniske data om din Internett-kobling, din nettleser og dine apparater.

II - Bruk av dine data


 • Vi bruker dataene dine for å yte våre tjenester i rammen av utførelsen av vår felles kontrakt, bl.a.:

  • Publisere din annonse;
  • Opprette og styre din konto;
  • Gjøre det mulig å lese meldingene du har mottatt og ta kontakt med andre brukere;
  • Selge og fakturere utgiftene til publisering av dine annonser;
  • Sende deg e-postmeldinger om din bruk av våre tjenester;
  • Besvare dine spørsmål til kundeservice;
  • Sette deg i forbindelse med en MB Diffusion-partner;
  • Gjøre det mulig å dele en annonse.
 • Ut fra vår legitime interesse bruker vi dine data til følgende formål:

  • Etablere statistikk og foreta markedsføringsanalyse for å forstå hvordan du bruker våre tjenester;
  • Tilby deg tilpasset innhold og forbedre din brukeropplevelse;
  • Sende deg som bruker salgs- og/eller reklametilbud, utelukkende utstedt av MB Diffusion og utelukkende for tjenesten MachineryZone;
  • Bekjempe bedrageri.
 • Ut fra vår legitime interesse bruker vi også dine data til å tilpasse våre reklamer på vårt nettsted, og vi kan tilpasse dem med følgende data som vil bli brukt sammen eller enkeltvis:

  Med ditt samtykke kan vi:

  • Geolokalisere deg for å tilby deg annonser i nærheten av der du er.
  • Meddele dine data til våre reklamepartnere og behandlingsansvarlige for å tilpasse våre reklamer på vårt eget eller tredjeparters nettsted.
   Vi deler ikke dine personopplysninger med våre partnere uten ditt samtykke. Men hvis du klikker på en reklame, kan reklamens annonsør få vite at du har besøkt siden du klikket på.
  • Sende deg salgstilbud og/eller reklametilbud fra tredjeparter, men utelukkende med ditt samykke som innhentes når du har fått en melding fra MB Diffusion med forslag om å få tilbud fra disse tredjepartsselskapene.
   MB Diffusion selger ikke databaser til tredjepartsselskaper.
  • Sende dine kontaktopplysninger til enkelte av våre partnere når du søker en finansiering, en ekspertvurdering eller en transportmåte.

  Vi kan også behandle dine data som bevis og i forbindelse med oppfyllelsen av vår rettslige forpliktelser.

III - Dataenes mottakere


Dataene som vi samler inn, er tilgjengelige for våre tjenesteleverandører som handler i egenskap av underleverandører, og administrativt og teknisk samarbeider om å realisere målsettingene angitt ovenfor (netthosting, betaling, reklameteknologi...). I denne forbindelsen kan dataene som vi samler inn, bli overført utenfor Den europeiske union. Vi sørger da for at overføringen skjer til land som man vet gir et adekvat nivå av beskyttelse av personopplysninger eller, som et minimum, på grunnlag av lovens garantier.

For å respektere våre lovlige forpliktelser kan dine personopplysninger også overføres til de autoriserte administrative og rettslige myndighetene. Dette skjer kun ved rettslig pålegg.

Enkelte leverandører som vi bruker, kan samle inn data i egenskap av behandlingsansvarlige: Dette er våre reklameleverandører som er angitt her.

I tillegg, når du foretar en forespørsel om ekspertvurdering, finansering eller transport til våre partnere via nettskjemaene på vårt nettsted, blir dine kontaktopplysninger overført til en eller flere av våre partnere (alt etter kriteriene du oppgir). Du finner listen over disse partnerne her.

Når du svarer på en annonse, blir dine kontaktopplysninger overført til annonsøren som har lagt ut annonsen og som handler i egenskap av behandlingsansvarlig,

IV - Behandlingsansvarlig


Selskapet MB Diffusion, registrert ved handelskammeret (RCS) i Evry med nummeret SIREN 432 552 966 og hovedkontor 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, representert ved herr Olivier Eudes-Flavier, i sin egenskap av generaldirektør, er ansvarlig for behandlingen av dataene det samler inn gjennom tjenesten MachineryZone

I rammen av sin støtte av administrativ (juridiske spørsmål, regnskap...) og teknisk art (analyseverktøy...) med sikte på målsettingene til MB Diffusion, er selskapet Schibsted France, MB Diffusions morselskap, også ansvarlig for behandlingen.

V - Oppbevaringstid


Tiden dine personlige opplysninger oppbevares varierer med hensikten med innsamlingen:

 • Kundedataene (identitet, elektroniske opplysninger, historikk i bruken av tjenestene) oppbevares 3 år etter at forretningsforbindelsen har opphørt;
 • Geolokaliseringsdataene oppbevares bare i den tiden de trengs for å utføre ditt geolokaliserte annonsesøk.
 • Dataene som gjelder forvaltning av kontoen og annonsene dine, oppbevares i 5 år regnet fra slettingen, og utelukkende som bevis;
 • Regnskapsdokumenter og bilag oppbevares i 10 år som regnskapsbevis;
 • Dataene som angår ditt bankkort, oppbevares av vår betalingsleverandør inntil komplett betaling og som bevis ved klage, i 13 måneder eller 15 måneder hvis betalingskortet har utsatt debitering;
  Kryptogrammet på ditt kort lagres bare så lenge det er nødvendig for å utføre en transaksjon.
 • Dataene som kan inngå i et rettslig pålegg (påloggingsdata, identitet, kontaktopplysninger, transaksjonsdata) oppbevares i 12 måneder etter at de er samlet inn.

VI - Dine rettigheter


I samsvar med regelverket for personlige opplysninger har du følgende rettigheter angående dine personopplysninger:

 • Tilgang: Dette er retten til å oppnå bekreftelse på at dine data behandles eller ikke, og hvis dette er tilfellet, få tilgang til disse dataene;
 • Korrigering: Dette er retten til å oppnå så raskt som mulig at feilaktige data korrigeres og at ufullstendige data kompletteres;
 • Sletting/fjerning: Dette er retten til å oppnå så raskt som mulig at dataene dine slettes, med forbehold for våre forpliktelser eller andre nødvendige grunner til oppbevaring;
 • Begrensning: Dette er retten til å oppnå at behandlingen begrenses hvis du motsetter deg behandling, bestrider dataenes nøyaktighet, anser at behandlingen er ulovlig eller trenger dataene for å inngi innsigelse eller utøve eller forsvare dine rettigheter i en rettsak;
 • Innsigelse: Dette er retten til når som helst å motsette deg at MB Diffusion behandler dine data, unntatt ved legitime grunner av tvingende art. Du kan også motsette deg behandling i reklameøyemed;
 • Dataoverførbarhet: Dette er retten til å motta dine data i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart og interoperabelt format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette;
 • Du har rett til ikke å inngå i en beslutning som bare er basert på en automatisert behandling med juridiske virkninger som gjelder deg eller berører deg negativt, med mindre denne beslutningen er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt eller er lovlig tillatt;
 • Du har rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan;
 • Du har rett til å gi instrukser om hvordan dine personlige opplysninger skal behandles ved dødsfall.

Du kan når som helst endre dine personlige opplysninger i din brukerkonto ved å gå til kontoen og klikke på kategorien "Min profil".

Du kan utøve din rett til å bli glemt, til dataoverførbarhet og tilgang. Gå til kategorien “Min profil” i din brukerkonto. For å utøve dine andre rettigheter, ta kontakt med kundeservice.

Du kan også foreta dine valg angående bruken av informasjonskapsler ved å klikke her.

VII - Personvernombud


Schibsted France, som har MB Diffusion som en av filialene, har oppnevnt et personvernombud. Han kan kontaktes per e-post: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com eller per brev: Schibsted France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris, Frankrike.

VIII - Dine datas sikkerhet


Vi beskytter våre opplysninger med tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å garantere et sikkerhetsnivå som er på høyde med risikoen. Våre beskyttelsestiltak omfatter bl.a. brannmurer, fysiske kontroller av adgang til våre datasentre og autorisasjonskontroller av tilgangen til opplysningene.

Informasjonskapsler:

MB Diffusion ønsker å informere deg på en klar og transparent måte om bruken av informasjonskapsler når du besøker vårt nettsted og våre applikasjoner.

I - Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på harddisken til din terminal (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon) via din nettleser i forbindelse med besøk på en nett-tjeneste.
Det betyr at en informasjonskapsel "www.machineryzone.no" sendes til oss hver gang du åpner en side på vårt nettsted fra din datamaskin eller din mobile enhet. Informasjonskapslene som lagres av oss eller av tredjeparter når du besøker vårt nettsted eller våre applikasjoner, gjenkjenner deg ikke personlig men identifiserer bare apparatet du bruker. Informasjonskapslene lagrer ingen sensitive persondata men informerer ganske enkelt om din navigasjon slik at din terminal kan bli gjenkjent senere.
Informasjonskapslene skader ikke apparatet, men gjør det f.eks. lettere å finne igjen dine preferanser, fylle ut bestemte felter på forhånd og tilpasse innholdet i våre tjenester.
Det er bare du som bestemmer om du vil ha informasjonskapsler registrert på apparatet, og du kan lett kontrollere lagringen av dem. For spesifikk informasjon om styring og kontroll av nformasjonskapsler, se rubrikken "Dine valg angående informasjonskapsler".

II - Informasjonskapslene som brukes av MB Diffusion

1. Funksjonelle informasjonskapsler

De funksjonelle informasjonskapslene som vi utsteder gjør at vi kan:

Disse informasjonskapslene har en oppbevaringstid på 13 måneder.

2. Analytiske informasjonskapsler

De analytiske informasjonskapslene vi utsteder gir oss bedre kjennskap til våre nettsteder og applikasjoner og gjør at vi kan forbedre vår navigasjonsvei for brukerne ved å etablere statistikk og volumer for besøk og bruk (hvilke rubrikker og innhold som blir besøkt, navigasjonsvei...).

Disse informasjonskapslene har en oppbevaringstid på 13 måneder.

3. Informasjonskapsler for målrettet reklame

I forbindelse med dine besøk på MachineryZone, kan vi legge ut informasjonskapsler på din terminal for å opprette brukerprofiler og gi deg del i målrettede reklameinnhold som er relevante for deg og dine interesseområder, på vårt nettsted, som angitt i vår fortrolighetserklæring.

Informasjonskapsler for målrettet reklame brukes også :

Varigheten til våre informasjonskapsler for målrettet reklame er 60 dager.

III - Våre partneres informasjonskapsler

Våre partnere som handler i egenskap av behandlingsansvarlige, kan legge ut informasjonskapsler i din nettleser, med ditt samtykke. Man bruker da uttrykket "tredjepartsinformasjonskapsler":

Dette er tilfellet:

MB Diffusion styrer ikke informasjonskapsler fra disse partnerselskapene og har verken kontroll over eller ansvar for disse informasjonskapslene eller for dataene de samler inn. Vi anbefaler deg derfor å sjekke disse partnernes egne erklæringer angående disse informasjonskapslene.

Du kan se listen over disse partnerne og kontrollere utleggingen av informasjonskapsler i din nettleser ved å klikke her.

IV - Dine valg i forbindelse med informasjonskapsler

Du kan når som helst uttrykke eller endre dine innstillinger når det gjelder informasjonskapsler gjennom fremgangsmåtene som er angitt ovenfor:

Andre nyttige ressurser

For å lese mer om informasjonskapsler og om valgene du har på dette området, kan du sjekke ressursene nedenfor:

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i alle spørsmål som gjelder informasjonskapsler som legges ut på vårt nettsted og/eller målrettet reklame, ved å følge denne lenken.